Tag: RadekKotarski

Inaczej

Książka poruszająca temat organizacji – czasu, pracy. Każdy rozdział podzielony jest na część ogólną i przemyślenia nt. zebranych informacji. Jeśli już pracujesz w jakimś systemie np. scrumowym, może być ciężko wyłuskać coś dla siebie. Jednak jeśli jesteś sobie sterem, żeglarzem i okrętem, jest szansa że…