Wabi Sabi

Wabi Sabi

Wabi Sabi. Japońska sztuka dostrzegania piękna w przemijaniu

> Ci, którzy nie wiedzą, mówią, a ci, którzy wiedzą, nie mówią.

> Czy duch jest nieuchwytnym elementem estetyki, trudno powiedzieć, ale często przyciągani jesteśmy do przedmiotów, które swym wyglądem ukazują nam upływ czasu i fakt bycia intensywnie wykorzystywanymi.

> Termin seishin toitsu odnosi się do koncentracji umysłu i ducha na tylko jednej czynności i przez tę stałą mentalną dyscyplinę jest zdolny do wyzbycia się ego i zjednoczenia się z czynnością.

> Kunszt artystyczny jest efektem umysłu skupionego na zadaniu (..) Poprzez skupienie umysłu na tu i teraz każda zwyczajna czynność zyskuje głębsze znaczenie i zen to właśnie uznaje się za klucz do rozwoju umysłu.

> Sugerowano, że wszystko, co robimy, każdy gest i każdy ruch, to w rzeczywistości sztuka, ponieważ jest to sposób, w jaki wyrażamy siebie w obliczu otoczenia, w którym żyjemy.

> Moda przychodzi i odchodzi, lecz to poszczególni ludzie muszą zdecydować o artystycznej wartości czegoś, ponieważ całe piękno spoczywa w sferze percepcji.

> Uwolnienie się od pożądania nowych przedmiotów to w rzeczy samej wspaniałe uczucie (..)

> Styl wabi sabi kreśli cienką linię pomiędzy cieszeniem się pięknem rzeczy a świadomością, że są one przejściowe, tak jak wszystko inne.

Autor recenzji: volix.