Polska demonologia ludowa

Polska demonologia ludowa

Książka z 2020 roku, której autorem jest polski profesor Leonard Pełka. Przedmiotem rozważań przedstawionych w tej pracy jest analiza procesów przeobrażeń i stopniowego obumierania wierzeń demonologicznych w naszej kulturze ludowej okresu ostatniego stulecia (od połowy XIX w. po lata sześćdziesiąte XX w.)

> Przy długotrwałych suszach odwoływano się do różnorodnych praktyk magicznych mających w konsekwencji do ściągnięcia deszczu na ziemię. W XIV i XV w. takim skutecznym zabiegiem miało być oprowadzenie nagiej dziewicy po polach dotkniętych suszą.

Pierwsze kilka rozdziałów książki to bibliografia. Po zarysowaniu tła przejdziemy do rozważań przeplatanych cytatami wypowiedzi ludzi z czasów minionych.
Materiał jest starannie zebrany i rzetelnie opracowany – choć przez to nie tak łatwo w niego wejść. Lektura skłania do przemyśleń i pozwala spojrzeć szerzej na poruszany temat w kontekście historycznym i przenikania się słowiańskich wierzeń z nową narzuconą wiarą.