Reklamy

Kody html naszych reklam graficznych:

Grafika Kod html
<a href=”http://a-f.pl” target=”_blank”><img src=”http://www2.a-f.pl/afpl88x15_.gif” alt=”A-F.pl – anime, manga recenzje” style=”border: 0pt none; width: 88px; height: 15px;”></a>
<a href=”http://a-f.pl” target=”_blank”>
<img src=”http://www2.a-f.pl/afpl88x31.gif” alt=”A-F.pl – anime, manga recenzje” style=”border: 0pt none; width: 88px; height: 31px;”></a>
<a href=”http://a-f.pl” target=”_blank”>
<img src=”http://www2.a-f.pl/afpl90x30.gif” alt=”A-F.pl – anime, manga recenzje” style=”border: 0pt none; width: 90px; height: 30px;”></a>